Wanneer krijg je de gelegenheid?

www.bewustchristen.nl 

De voornaamste voorwaarde is dat je wezenlijk betrokken bent op God,
die jou voortdurend omvormt in alle situaties en omstandigheden.
Als je bij voorbeeld leeft in het bewustzijn, dat je van God bent uitgegaan,
dat je altijd op weg bent naar God en dat je eenmaal voorgoed naar Hem terugkeert,
dan kan God toegankelijk worden voor jou en dan kun je
door je gemeenschap met Christus je zelf werkelijk en wezenlijk met God verenigen