Wat willen wij?

www.bewustchristen.nl 

door p.W. Boerkamp O. Carm

Vanuit de inspiratie van het Heilig Jaar 2000
en vanuit de Karmelitaanse leefregel van Titus Bandsma
willen wij jongeren regelmatig en bewust in aanraking komen
met Gods woord en leven in de persoon en de figuur van Jezus Christus:
begin en einde, Alpha en Omega: gisteren –vandaag-morgen:
door Hem en met Hem en in Hem, aandacht, eerbied en verwondering
voor God en /in mensen: een beschouwend en onthaastend leven.
Christen ben je nooit helemaal, je kunt het alleen maar steeds meer worden
Daar doe je levenslang over en het is ook niet altijd bewust, meestal zelfs onbewust.
Soms weet je bewustzijn nog niet eens wat je hart beweegt.
Het is een Verlangen van boven af in jezelf ingeschapen
en het moet gaandeweg een soort tweede natuur van je worden,
zodat de rechterhand niet weet wat de linker doet.
Je kunt hoogstens voorwaarden scheppen door dagelijkse inoefening van stilte.
Als je die stilte binnen gaat kom je in het hart van je ziel en meditatie.
In dit hele omvormingsproces is geestelijke lezing een dagelijkse kost