BID DAT JE HET UITHOUDT TOT HET EIND

Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

33-door het jaar-C
Lukas 21, 5-19
 

+website- www.bewustchristen.nl -2013-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen


Kijk goed uit naar wat er allemaal gebeurt
Er gebeurt veel in deze wereld en in deze tijd.
Houdt je oren en ogen goed open
en sluit je niet af in je huisje, boompje, beestje,
maar laat het allemaal door je heen gaan om te bezinken
en bidt dat het uithoudt, dat zegt het evangelie vandaag.
Gaandeweg zal zich openbaren wat er echt aan de hand is
in deze wereld en in deze overgangstijd, die vaak lijkt op een crisistijd.

Voortekenen van de laatste dag
Heel die mooie stenen tempel met zijn stinkoffers van dieren
in Jeruzalem daar komt ook een eind aan met Jezus.
De Joodse tempel wordt later verwoest
en ze krijgen er de synagoge voor terug
met een kleine groepenkerk, waar wij ook naar toe gaan.
Ook in ons eigen persoonlijk leven kunnen wij
een grote schok of crisis te verduren krijgen,
zodat elk perspectief ons ontnomen wordt.
Maar wat het eind lijkt is in feite niet het einde.
Wat dood lijkt blijkt juist leven te zijn, zowel in het grote wereldgebeuren,
als ook in onze eigen kleine persoonlijke geschiedenis.

Dat vraagt wel een bepaalde manier van kijken
Laat je daarbij niet meeslepen door angst en twijfel.
Zelfs niet als je omwille van Jezus en het evangelie
zult worden uitgeleverd en gevangen gezet dan ben je nog veilig.
Neem je heilig voor om je dan geen zorgen te maken.
Je zult dan getuigen van de waarheid door de H.Geest die in je is.
En ik zal je daartoe de woorden in de mond leggen.
Ze kunnen wel je lichaam doden maar niet de ziel.
Er zal a.h.w. geen haar op je hoofd worden gekrenkt.
Als je volhardt zul je het leven winnen.
Grijp dus de gelegenheid aan om tot God te komen.
Alleen een wereld waarin mensen ontzag hebben voor God,
daar komen mensen en volkeren tot hun recht.
Anders worden ze als stoppels op het land die verbranden
op de dag van Gods oordeel die gaat komen,
zegt de eerste lezing vandaag (Maleachi 3,19-20a)
Pas ook op voor paniekzaaiers en onheilsprofeten.
Dat zegt Paulus vandaag in de tweede lezing.(Tess.3,7-12)
Mensen die denken dat de wereld op zijn einde loopt.
Naast dit alles zijn er natuurlijk ook altijd profiteurs,
die denken dat ze zonder werken het leven kunnen doorkomen.
Dat zijn vaak mensen die niets te doen hebben,
maar zich wel met alles en iedereen bemoeien.

Bidt dat je het uithoudt.
Dat zegt Jezus vandaag aan het einde van zijn laatste rede.
Daar komt je kracht vandaan.
Bidden dat je mag ontkomen aan de grote verwarring,
waarin wij soms moeten leven.
Nood leert bidden, zeiden we vroeger en bidden geeft kracht,
maar met bidden alleen red je het lang niet altijd.
Soms krijg je het Advies: ”bidt maar goed”.
Maar daarmee kun je mensen ook in de kou zetten.
Want er zijn ook mensen die O.L.Heer als het ware
van het kruis bidden zonder dat het helpt.
Helpt het de ene wel en de andere niet of hoe zit dat?
Anderen bidden helemaal niet, of ze bidden niet meer zoals vroeger
En toch lijken ze wel opgewassen te zijn tegen de narigheid,
die over hen heen komt. Misschien doen die mensen toch wel iets
waar het in het bidden juist om gaat: namelijk ze hopen en verwachten,
dat ze de kracht krijgen het uit te houden bij tegenslag, ziekte en dood.
Het gaat daarbij om een kracht die je zelf niet kunt maken en organiseren.
Je voelt het als gegeven.
Soms laten mensen dat achteraf ook letterlijke weten als ze zeggen:
Ik weet niet waar ik de kracht vandaan heb gekregen,
maar ik ben er door heen gekomen.
Natuurlijk moet je er zelf ook iets aan doen,
maar ook dat lukt de een wel en de ander niet of nauwelijks.
Ook dat wordt je gegeven.

Bidt dat je het uithoudt in de laatste beproeving
Tenslotte zijn er ook momenten in je leven,
waarop alles je lijkt te ontvallen: Je moet alles uit handen geven.
Dan moet je het alleen zien uit te houden en proberen zin te geven
aan iets wat als zinloos en onrechtvaardig over je heen komt.
Gelukkig als je dan bepaalde mensen om je heen treft,
die het samen met jou willen uithouden.
Bidt dan dat je het uithoudt in de ergste beproeving.
Dat betekent eigenlijk dat je trouw wilt blijven aan je roeping.
Daarbij kun je geweldig gesteund voelen door mensen die naast je staan.
Bidden is dan eigenlijk: zuchten of zingen,
vragen of vloeken, hopen en wachten,
dat je die trouw krijgt van God en de kracht die daar voor nodig is.
Het is de bron waaruit je het ondanks alles kunt uithouden.
Daarom toch maar blijven bidden, hoe dan ook
Bidt dat je het uithoudt. Amen.