Wie zijn wij?

www.bewustchristen.nl 

door p.W. Boerkamp O. Carm

Bij het binnengaan van het nieuwe millennium rond de eeuwwisseling zien wij
de kerk opnieuw ontwaken in de zielen van vooral jonge mensen.
Als jongeren uit de parochie vanaf 16 jaar en ouder tot 35-plus zijn wij
geraakt door alles wat er gebeurt in deze tijd.(Vgl. Jongerendagen Keulen 2005)
In die context lezen wij samen het evangelie van de zondag in klein groepsverband
in de plaatselijke Titus Brandsmaparochie in Deventer-Oost.
Net als in de tijd van Johannes de Doper voelen wij ons in een overgangstijd.
In gesprek met Jezus zijn wij op zoek
naar de diepe bronnen van God, geloven en kerk-nu