ZELF GERAAKT WORDEN DOOR WAT JE LEEST

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

3-Door het jaar-C

Lukas 1, 1-4 en 4,14-21

+Website-2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-www.bewustchristen.nl


Beste vriend(-in) van God
Ik schrijf hier voor mensen die van God houden,
liefhebbers van God of van wie God houdt (=theo-fiel).
Na de dood van Jezus zijn er vele evangelies
geschreven over Jezus van Nazareth en de Godsdienstige Beweging
die Hij op gang heeft gebracht binnen het Joodse volk.
Uiteindelijk zijn er vier evangelies erkend en overgebleven.
Markus is de uitvinder van dit eigensoortig literair genre.
Hij is er mee begonnen een evangelie te schrijven.
Hij is de geestelijke vader van het oudste evangelie,
maar er zijn er later na de canonieke vaststelling wel veel meer gekomen
De boekhandel afdeling religie ligt er momenteel vol mee.
Daarnaast zijn er ook heel veel religieuze Harry Potters te koop.

De Jezus-beweging wordt ‘Het verhaal van een Levende’
Een evangelie is een geloofs-verhaal
van en over God in Jezus Christus, de ‘Heilige van God’ bij uitstek.
Het laat zien hoe Jezus na zijn lijden, dood en verrijzen
“Het Verhaal van een Levende” wordt.
Je zou het eigenlijk van achteren naar voren moeten lezen,
want zo zijn de verhalen ook gegroeid vanaf het lijdensverhaal.
Wij zouden dat momenteel een heiligenleven (hagio-grafie)noemen.
Het evangelie is een ordelijk verhaal
aangaande wat er allemaal gebeurd is met Jezus van Nazaret.
Het gaat terug op ooggetuigen, die later in dienst van het Woord zijn getreden.
Zo heeft ook Lukas een ordelijk verslag geschreven
en wel in twee delen, want hij is ook de eindredacteur
van zijn tweede boek van de “Handelingen van de Apostelen”.
Hij wil laten zien hoe betrouwbaar de Weg is
die Jezus is gegaan in zijn leven als je Hem wilt volgen:
Jezus is de grondvorm van godsdienstig leven.

Jezus wordt geraakt door de droom van het Jobeljaar
Jezus komt terug in Nazareth waar Hij is opgegroeid.
Volgens gewoonte gaat Hij op Joodse Sabbat naar de synagoge
en treedt daar op als lector en verzorgt de uitleg van Gods Woord
Dat iedere Joodse man, die met 12 jaar Zoon-van-Wet (Bar-mitswa) wordt.
Jezus doet in Nazareth als eigensoortige rabbi een boekje open over God.
Hij blijkt een geluksprofeet te zijn, want Hij verkondigt Goed Nieuws.
Hij heeft een Blijde Boodschap die alle mensen aangaat,
vooral de mensen die arm zijn in welke zin dan ook.
Het betreft iedereen die zich gevangen voelt en niet vrij
of verslaafd aan wat dan ook: mensen die het niet meer zien zitten..
of die in de verdrukking van het leven terecht zijn gekomen.
Namens God kondigt Hij een Jubeljaar van genade en gratie aan.

Het sabbatsjaar van de Joden
Het volk van Jezus kende een zo genoemd Sabbatsjaar.
Zo moesten een maal in de zeven jaar slaven worden vrijgelaten.
mensen moesten dan vrij gesproken worden van schulden.,
zodat men weer met een schone lei kon beginnen.
Zelfs de grond moest een jaar vrij af krijgen.
Na zeven maal zeven jaar was er dan een Jubeljaar
Wij kunnen hierbij denken aan het Heilig Jaar 2000,
waarin uiteindelijk een begin is gemaakt met de millenniumdoelen.
Het gaat om een algemene kwijtschelding en amnestie
of een generaal pardon voor alle mensen.

Lezen in de eerste persoon
Jezus leest een oude tekst van Jesaja (800 jaar geleden)
en voelt gelijk dat het over Hem zelf gaat,
want hij is vol van de H.Geest uit de woestijn gekomen.
Je schrikt je dood als je het vandaag zelf leest:
De Geest van God is over Mij gekomen
omdat Hij mij heeft gezalfd en gezonden…enz. enz. (Jes.61,1-2)
De bijbel gaat dus altijd over mezelf in relatie tot God.
Ik moet het evangelie dus lezen in de eerste persoon
en ik moet zelf geraakt worden door wat ik lees.
Je moet je vereenzelvigen met wat je voorleest
en helemaal een worden met de tekst.
Je moet het zo uitleggen dat iedereen het kan volgen en verstaan
en als het ware in tranen uitbarst van ontroering. (Neh.8, 2-10)
Je eigen hart en de tekst zeggen immers hetzelfde.
En als je er helemaal vol van bent dan kun je er ook van getuigen
en dat dan gaat dat woord ook bij jezelf in vervulling.
Het blijft vandaag niet bij woorden: God begint opnieuw met de mensen.

Missionair zijn en vandaag nog opnieuw beginnen!
Wat ik deze zondag lees in het evangelie
is de proclamatie van het levensprogramma van Jezus Christus.
Het is tevens het mission-statement van de kerk van Christus in deze wereld.
Let op, het Heilig Jaar, jullie welbekend, gaat echt werkelijkheid worden.
Vandaag nog kun je zelf deelnemen aan de Grote Verzoening(sdag)
Vandaag nog kun je samen met Jezus beginnen elkaar recht doen,
opgelopen schulden kwijtschelden en misstappen vergeven,
om elkaar de vrijheid te hergeven en verbroken relaties te herstellen.
Dan hou je net als Jesaja die eeuwenoude droom en dat visoen metterdaad levend
en dan maak je er net als Jezus je levensprogramma van.
Dan zet je ook het Christelijk Jubeljaar voort, dat met Jezus komst in gang is gezet.
Laat jezelf daarom raken door wat je vandaag leest in het evangelie.
Natuurlijk zijn je idealen, dromen en visioenen altijd groter
dan je zelf waar kunt maken, maar iedereen kan tenminste iets waar maken
van bevrijding en verlossing, van kwijtschelding en vergeving.
Zo gaat het schriftwoord van Jesaja ook nu nog telkens een beetje in vervulling.